BT12: LỰA CHỌN THÀNH TỐ THEN CHỐT

BT12: LỰA CHỌN THÀNH TỐ THEN CHỐT

Lựa chọn thành tố then chốt

 

LỰA CHỌN  THÀNH TỐ THEN CHỐT

 

Để lựa chọn một thành tố then chốt ta thực hiện theo các bước: 

1/2 con vật, có thể tăng số con vật theo khả năng của trẻ : 1/3, 1/4, … , 1/8 

Bước 1 : Đưa ra từng con vật  (con vịt, con mèo) khi đưa con vật ra ba mẹ có thể hát bài hát liên quan đến con vật đó.

Ví dụ : con vịt ( một con vịt) , con mèo ( rửa mặt như mèo) để tăng sự hứng thú cho tiết học.

BT12: LỰA CHỌN THÀNH TỐ THEN CHỐT

Đưa ra từng con vật

 

Ba mẹ nhớ nhấn giọng vào tên gọi của các con vật.

Mẹ có con vịt ( nhấn giọng vào từ con vịt) .

Bước 2: Yêu cầu trẻ nghe.

Yêu cầu trẻ lắng nghe là điều rất quan trọng trong bài tập lấy đúng âm thanh con vật

Yêu cầu trẻ lắng nghe rất quan trọng  

 

Nhiên nghe nhé (chỉ vào tai trẻ hoặc chỉ vào tai của mẹ)

Lấy cho mẹ con vịt  ?

Con : …

 

Bước 3 : Yêu cầu trẻ nghe lại

Con nghe lại nhé! Lấy cho mẹ con vịt

Con: Lấy được  con vịt

Nếu

Đến lần thứ 3 trẻ vẫn chưa trả lời được mẹ hãy thực hiện thêm bước số 4.

Bước 4Hướng dẫn, giúp đỡ trẻ đưa ra câu trả lời đúng.

Giúp đỡ trẻ đúng lúc trong những lần đầu tiếp xúc bài tập lấy đúng âm thanh con vật

Giúp đỡ trẻ đúng lúc trong những lần đầu tiếp xúc bài tập

 

Đến lần thứ 3 trẻ vẫn chưa trả lời được mẹ hãy giúp con đưa ra câu trả lời luôn nhé.

( Cầm tay con lấy con vịt).

Một vài lần trẻ sẽ nhận thức được và học câu trả lời đúng.

 Lựa chọn hai thành tố then chốt  :

2/3

Bước 1 : Đưa ra từng con vật

Mẹ có con gà trống, con vịt, con mèo,…

Dựa vào từng khả năng của trẻ để tăng thêm số con vật. Ví dụ: 2/3 , 2/4 , 2/5,…2/8

Bước 2: Yêu cầu trẻ nghe.

Nhiên nghe nhé (chỉ vào tai trẻ hoặc chỉ vào tai của mẹ)

Lấy cho mẹ con vịt và con gà trống

Con : Lấy được con gà trống

Bước 3 : Yêu cầu trẻ nghe lại

Con nghe lại nhé! Lấy cho mẹ con vịt và con gà trống

( Ba mẹ nhớ nhấn âm vào tên gọi của con vật)

Con: Lấy được con gà trống và con vịt

Mới đầu không cần yêu cầu trẻ lấy đúng thứ tự của các con vật. Trẻ có thể lấy trước hoặc sau . Dần dần mình sẽ yêu cầu trẻ lấy đúng thứ tự trước sau của con vật.

Nếu đến lần thứ 3 trẻ vẫn chưa đưa ra được câu trả lời

Bước 4 : Hướng dẫn trẻ đưa ra câu trả lời

Đến lần thứ 3 trẻ vẫn chưa trả lời được mẹ hãy giúp con đưa ra câu trả lời luôn nhé.

( Cầm tay con lấy con vịt và con gà trống).

Một vài lần trẻ sẽ nhận thức được và học câu trả lời đúng.

Tương tự :

Lựa chọn 3 thành tố then chốt

Lựa chọn 4 thành tố then chốt

Ta cũng làm theo các bước ở trên.

 

Xem thêm bài viết ở trang chủ của chúng tôi: https://ngonngutrilieu.com/

Để theo dõi Fanpage công ty vui lòng truy cập https://www.facebook.com/ngongutrilieuav