CHIẾN LƯỢC LẶP LẠI TỪ

CHIẾN LƯỢC LẶP LẠI TỪ

Hãy kiên nhẫn và nói chuyện nhiều với con nhé !

CHIẾN LƯỢC LẶP LẠI TỪ

 

Chiến lược lặp lại từ” là một kĩ thuật được sử dụng thường xuyên trong việc phát triển ngôn ngữ lời nói cho trẻ nghe được bình thường.

Trẻ nghe kém cần được nhắc lại nhiều lần hơn thế.

Để hiểu được 1 từ, trẻ cần được nghe trên 50 lần từ đó trong tình huống có ý nghĩa và trong các ngữ cảnh khác nhau.

Tại sao phải thực hiện chiến lược lặp lại từ?

  • Lặp lại để trẻ có thể nghe đươc ba mẹ muốn con làm gì
  • Để con “tiếp nhận” và “xử lí” thông tin
  • Để hiểu được 1 từ mà ba mẹ muốn truyền đạt

 

Vậy thực hiện chiến lược lặp lại từ như thế nào?

Để hiểu được 1 từ, trẻ cần được nghe trên 50 lần từ đó trong tình huống có ý nghĩa và trong các ngữ cảnh khác nhau.

Vì vậy ba mẹ cần phải lặp đi lặp lại từ thật nhiều lần trong câu.

Ví dụ: khi muốn dạy trẻ động từ “ Bóc” cha mẹ có thể nói:

 

CHIẾN LƯỢC LẶP LẠI TỪ

Lặp lại từ thật nhiều ba mẹ nhé!

“ Con bóc vỏ ra?”

“ Bóc vỏ quả cam!”

“ Bóc hết vỏ ra, bóc vỏ!”

“Mình phải bóc vỏ ra thì mới ăn được .”

“Bóc xong rồi!”

Trong ví dụ trên cha mẹ thấy được từ “Bóc” được lặp đi lặp lại nhiều lần trong khi nói chuyện với trẻ.

Với những từ khác cũng vậy ba mẹ nên đặt từ vào tình huống có ý nghĩa.

Khi con muốn uống nước ba mẹ có thể nói:

CHIẾN LƯỢC LẶP LẠI TỪ

Hãy lặp đi lặp lại thật nhiều ba mẹ nhé!

 

“Con muốn uống nước à?”

“Mẹ lấy nước cho con uống nhé!”

“Rót nước, rót nước, rót nước nữa nhé!”

“Nước của con đây”

“Con uống nước đi này”

Ba mẹ thấy đấy từ ” nước” được lặp đi lặp lại nhiều lần khi nói chuyện với trẻ.

Vì vậy:

Ba mẹ hãy lặp đi lặp lại những từ mà ba mẹ muốn con làm nhé!

 

Xem thêm bài viết ở trang chủ của chúng tôi: https://ngonngutrilieu.com/

Để tìm hiểu sản phẩm của công ty vui lòng truy cập trothinhankhang.com

Để theo dõi Fanpage công ty vui lòng truy cập https://www.facebook.com/ngongutrilieuav

Tham khảo thêm các chiến lược : https://ngonngutrilieu.com/chien-luoc/