Tags 2

Tag: 2

6 am ling

6 ÂM LING TRONG NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU

Ý nghĩa của 6 am ling trong ngôn ngữ trị liệu  6 ÂM LING TRONG NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU   6 âm Ling là gì?  Âm ling là 6 âm đặc biệt đại diện cho tất cả các tần số âm thanh của lời nói từ thấp đến cao (250Hz – 8000Hz) nó...